برای حل پازل سودوکو از کیت روبات استفاده کنید

Posted by ادمین on 19 می in درباره‌سودوکو |

این ربات کوچک لگو (Lego) می تواند یک پازل سودوکو را حل کند.

یک برنامه نویس سوئدی، هانس اندرسون، برای حل پازل سودوکو از کیت روبات لگو (Lego) استفاده کرده است.

این ربات کوچک لگو (Lego) می تواند یک پازل سودوکو را حل کند.

حسگر نور؛ جعبه های خالی را اسکن می کند و هر جعبه شماره دار را ثبت و ضبط میکند.
این ربات برای حل پازل از دستور “ردیابی الگوریتم با توابع بازگشتی” استفاده میکند.

این ربات کوچک لگو (Lego) می تواند یک پازل سودوکو را حل کند.

۱. اسکن
اولین بار یک اسکن سریع برای تعیین جعبه های خالی اجرا میکند. سپس با استفاده کردن از حسگر نوری مدام به دنباله جعبه های پر شده میگردد و از همه رقمها عکس میگیرد.

۲. روش مقدار آستانه
اولین تصویر اسکن شده بسیار تار و نامفهوم دیده میشود. سپس تنظیم و به یک تصویر دوتایی (سیاه و سفید) تبدیل میشود.
هر یک پیکسل با رقم زیر مقدار آستانه به رنگ سیاه تبدیل میشوند و بقیه پیکسل ها به رنگ سفید.
سنجش حسگر نور بسیار نزدیک به یکدیگر است بنابراین به طور کلی از فاصله بین دو سطح روشن و تیره در اطراف نور تحت تأثیر قرار میگیرد.
مقدار آستانه با استفاده از یک الگوریتم آستانه به صورت خودکار محاسبه می شود.

۳. قطعه بندی
تصویر دودویی ممکن است بیش از یک بخش داشته باشد، یعنی ممکن است پیکسل ها متعلق به رقم نباشند. بنابراین بخش مرکزی یافت می شود و بخش دیگر حذف می شود.

۴. باریک کردن
تصویر با یک الگوریتم نازک میشود و به خطوط گسترده ۱پیکسلی تبدیل میشود.

۵. استخراج ویژگی
در حال حاضر رقم با استخراج برخی از ویژگی های آنها دسته بندی میشود.
− عرض رقم
− تعداد راس ها
− موقعیت و جهت راس ها

به عنوان مثال این رقم با تنها یک راس که با اشاره به سمت راست است به عنوان رقم ۶ دسته بندی میشود.

اولین تصویر اسکن شده

اولین اسکن

روش مقدار آستانه

روش مقدار آستانه

قطعه بندی

قطعه بندی

باریک کردن

باریک کردن

برچسب‌ها:, , , , , ,

Copyright © 2011-2020 سودوکو All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.